Föreställningstillfällen:

STOCKHOLM – moment: teater:

Torsdag 16.1 kl.19
Fredag 17.1 kl.19
Lördag 18.1 kl.14 och 19

Biljetter: Kulturbiljetter

HELSINGFORS – Teater VIIRUS

Torsdag 23.1 kl.19
Fredag 24.1 kl.19
Lördag 25.1 kl.15.30 och 19

Biljetter: lippu.fi / viirus@viirus.fi / +358 9 440 224